internet oktatás áfája

Interneten nyújtott oktatási, továbbképzési szolgáltatások áfája

Az oktatás átköltözött a tantermekből az internetre. Az ismeretek széles tára érhető el interaktív, szórakoztató anyagként, élményt és korlátlan számú ismétlést nyújtva.

Az oktatás forgalmi adózási szabályai szigorúak, ha mentességről van szó, de mi a helyzet a határon átnyúló oktatási szolgáltatásokkal? Melyik oktatási hatóság akkreditációja számít?

A tagállambelieknek nyújtott elektronikus szolgáltatások esetén jelentősége van, hogy áfa mentes, vagy áfa köteles a szolgáltatás. Ez utóbbi esetben valamilyen forgalmi adó biztosan felmerül. A harmadik országbelieknél azonban nincs forgalmi adó! Az igénybevevők lehetnek jogi személyek is (forgalmi adó alanyok) így velük szemben fordított adózás alkalmazandó. Tagállambeli jogi személy esetén még adatszolgáltatásra is szükség van!

A tagállambeli magánszemélyek igénybevételét a MOSS rendszerrel lehet a legegyszerűbben kezelni. A harmadik országbeliek esetén az EU rendeletben csupán elvi szabályok kerültek be, amelyet az Európai Bizottság magyarázatokkal egészített ki. Ebben az igénybevevő számlázási, IP címe, banki és mobil-előfizetési adataiból kell legalább kettő alapján beminősíteni a magánszemély adózási illetőségét.

Az interneten elérhető oktatási, továbbképzési szolgáltatás azonban nem mindig minősül elektronikus szolgáltatásnak!

Sok revizor nem tudja, hogy ha a szolgáltatás nem teljesen automatikus, hanem annak részét képezi értékteremtő emberi munka is, akkor az nem digitális szolgáltatás, hanem a főszabály szerint adózik. Az angol adóhatóság véleménye és az EU tájékoztató oldalain több vélemény is azt támasztja alá, hogy az általános szabályok alá vonás kifejezetten jelen van pl. az oktatási szolgáltatások esetén.

Az oktatási szolgáltatások terén azonban minden tagország szigorúan szabályozhatja az akkreditálást és az oktatásként való elismerést, így hiába adnának rá tárgyi mentességet az egyik tagországban, ha a másik tagország szerint – ahol az igénybevevők laknak – nem minősülne akkreditált oktatásnak. Tipikusan ilyen az interaktív (élő) nyelvoktatás, amely eredményét, vizsgáját a helyi oktatási hatóságok nem ismerik el. A nyelvoktatások fejlődése még bonyolultabbá teszi a kérdést, ha az interakciót nem emberi lény, hanem mesterséges intelligencia nyújtja.

Ha nem elektronikusnak minősül a szolgáltatás, hanem a főszabály szerint kell megítélni, akkor a besorolás továbbra is fontos, mert a tárgyi mentes szolgáltatás nem jogosít a hozzá kötődő beszerzések áfájának levonására, míg a harmadik országbelinek nyújtott szolgáltatások esetén van levonási jog.

Az EUB csupán abban döntött, hogy az offline (helyszíni) képzések esetén is „belépődíjként” kell értelmezni a részvételi díjat, és a másik tagállamban tartott oktatás esetén áfa regisztráció szükséges, mert a MOSS rendszer erre az esetre nem is vonatkozik.

Így adókockázattal járhat, ha a magyarországi online oktatást nyújtó önállóan sorolja be a szolgáltatását. Egyik irányból érdeke lehet a magyar magánszemély kuncsaftok felé áfa mentesség akkreditálása, mindazonáltal az igazolhatóan harmadik országbelieknél ez a minősítés érvénytelen lesz így adólevonási joggal járó mentes bevételre is szert tehet. Ez a kettős megítélés ellentétes lehet az irányelv alapelveivel.

Az online oktatásra, vagy más elektronikus szolgáltatásra a 2015-től érvényes szabályozást vizsgáló EUB jogeset még nincs.

Szeretne tisztában lenni az adózási és számviteli aktualitásokkal?

Próbálja ki egyedülálló online szakmai tudásbázisunkat!