NAV is elektronikusan keri

Miért nyomtatja és tárolja a papírokat, ha már a NAV is elektronikusan kéri?

Az adóhatóság sokat nem sok írásos összefoglalót tett eddig közzé a honlapján az adóellenőrzés elektronikus módon való lefolytatásáról: számszerűen nullát. Az adóhivatal Ellenőrzési Főosztályának munkatársa által írt szakcikk és a gyakorlati tapasztalatok alapján lehet áttekinteni, hogy mi is változott az adóellenőrzések során.

A NAV honlapján az ellenőrzés szóra kapott 876 találat között nincs a Központi Irányítás részéről készült adóellenőrzési útmutató 2018 után. A hivatal azonban kiválaszt néhány munkatársát, akik publikálhatnak egy erre kiválasztott folyóiratban. Itt jelent meg 2018. márciusában egy írás, amely még akkor íródott, amikor még a hivatal törvényi felmentést élvezett (Eüsztv. 108.§ (6a)), így visszautasította a cégkapumegbízottól és az ügykezelőtől kapott beadványokat, ha beküldő előzetesen nem regisztrálta a meghatalmazását. 2019-től megszűnt a visszautasítási lehetőség, és az elektronikus ügyintézés jogosultságait taglaló információs füzet szerint a NAV nem vizsgálja az eljárási jogosultságot, mégis az a tapasztalat, hogy az ügyintézők a cégkapu ügykezelője által beküldöttekhez EGYKE-t követelnek. Egyelőre tehát nehéz feldolgoznia a kézbesítés és a tevőleges cselekmény közti különbséget a revizoroknak.

Az adóhatóság most már százból százszor elektronikusan állítja ki a megbízólevelet, kivéve, ha magánszemély ellen folyik az ellenőrzés. A magánszemélyeknél még mindig divat, hogy  „kérem fáradjon be átvenni a megbízólevelet”, holott a NAV már annak ellenére figyelembe vette az ügyfélkapu létezését, hogy ez adójogilag csak 2019.07.01-től lép (lépett) be. Így azoknak a magánszemélyeknek is a tárhelyükre kézbesíthetett (volna) az adóhatóság, akik egyébként nem kötelesek elektronikus ügyintézésre.

A hivatal a megbízólevél mellé egy „értesítés” elnevezésű irományt is kézbesít, amely nem is idézés, de nem is tájékoztatás, inkább egyfajta felhívás. Ebben felsorolják, hogy milyen szabályok szerint, milyen iratokat tekintetének meg, amire személyes invitálást is felkínálnak. A személyes megjelenés azonban feltételes, ha az iratokat amúgy elektronikusan küldi meg az adózó. Az adóhatóság eleve nem vár dossziékat személyes kézbesítéssel, hiszen csak indokolt esetben kérheti a főszabály szerint elektronikusan benyújtandó bizonylatokat papíron (E-Ügyintézési tv. 21/A.§). Az adóhatóság azonban „jó fej”: ha valaki jönni akar a papírjaival, akkor azt nem utasítja vissza, sőt úgy tesz, mintha ez így lenne természetes, amit főleg vidéki revizornál lehet tapasztalni.

Így jogosan merül fel a kérdés: ha elektronikus ügyintézést kell alkalmazni főszabály szerint, akkor a NAV miért örül papíroknak? A válasz elég prózai: megszokásból!

Egyszer eljön majd az is, hogy a személyes megjelenésre vonatkozó invitálást a NAV már  elhagyja, hiszen a revizoroknak amúgy se lenne ideje a személyes csevejre, mert adatelemzéssel kell foglalkozniuk. Így logikus lépés lehet már most is az adózók részéről, hogy megfordítják a rendszerüket: nem az elektronikusan beérkező dolgokat nyomtatják ki, hanem a még papíron beérkezőket szkennelik be. Az iratok terén biztosan az elektronikus adatok irányába lesz folyamatos elmozdulás, persze csak ott, ahol a múltba révedés nem eredményez papírhalmokat és tömeges postázást.

Az elektronikus ügyintézéssel szemben, a papíralapú könyvelés hívei ilyenkor az elektronikus archiválással szoktak visszavágni. Csakhogy az elektronikusan tárolt bizonylatokat nem kell alávetni az archiválási szabályoknak, mert az kizárólag az elektronikusan befogadott számlára lenne vonatkoztatható, holott az EU irányelv tiltja az elektronikus számlák adminisztrációval való terhelését.

Egyébként az Innovációs és Technológiai Minisztérium a megalakulását követő első rendeletébenjelentősen enyhítette az archiválási szabályokat, amely szerint a rendszergazda (vagy akár a könyvelő önmaga is) nyilatkozhat, hogy a rendszere megfelelő az adattárolásra, ha dokumentációval is rendelkezik, amely szabályozza a folyamatokat, a technológiát, a szabványokat, a zárt rendszerű megoldást és ellenőrzést.

Szeretne tisztában lenni az adózási és számviteli aktualitásokkal?

Próbálja ki egyedülálló online szakmai tudásbázisunkat!