Beszámoló készítés

40 % KEDVEZMÉNY! REGISZTRÁLJ ÉS SZEREZD MEG A SZIGMA NEO ONLINE BESZÁMOLÓKÉSZÍTŐT MOST SZUPER ÁRON, VALAMIINT A MEGRENDELÉS MELLÉ JÁRÓ AJÁNDÉK SZÁMVITELI SZABÁLYZATOKAT! *

*Minden megrendelés mellé elküldjük az aktuális számviteli szabályzatokat ajándékba.

 • Számviteli Politika
 • Pénzkezelési szabályzat
 • Eszközök és források értékelési szabályzata
 • Eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata
 • Önköltségszámítási szabályzat
 • Számlarend
 • Számlatükör

Beszámoló készítés

Beszámoló készítés folyamata során a gazdálkodó szervezeteknek minden olyan eseményről folyamatos nyilvántartást kell vezetniük, amely tevékenységük során fordul elő és kihat vagyoni, pénzügyi vagy jövedelmi helyzetükre. A könyvvezetés keretében a gazdálkodó a tevékenysége során előforduló, a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét befolyásoló gazdasági eseményekről folyamatosan nyilvántartást vezet és azt az üzleti év végével lezárja.

Beszámoló készítés folyamata és előkészítése  

Tipp: Érdemes és kötelező is egyben a hatályos jogszabályok szerint ezeket a nyilvántartásokat naprakészen tartani vagyis folyamatosan vezetni. Ezzel nemcsak a végső beszámoló elkészítését tesszük egyszerűbbé és gyorsabbá, hanem a ránk vonatkozó jogszabályoknak is eleget teszünk. Utólag sokkal nagyobb fáradsággal jár visszakeresni adott esetben az év során bekövetkezett események pontos adatait. A rögzítendő esemény időpontjában sokkal egyszerűbb és gyorsabb felvezetni annak adatait a nyilvántartásainkba. Szánjunk erre mindig aktuálisan időt megkönnyítve ezzel saját munkánkat!

Beszámoló készítés lépései

Lépésről lépésre az alábbiakban összefoglaltuk, hogy milyen teendőink lesznek mielőtt az OBR-en keresztül beküldjük a beszámolónkat,

 • Vezesse folyamatosan a beszámoló elkészítéshez szükséges nyilvántartásokat az üzleti év során
 • Az üzleti év végén zárja le a nyilvántartásokat
 • A nyilvántartások zárást követően készítse el a számviteli beszámolót
 • Nyújtsa be határidőre a beszámolót! A határidő 2019-ben: 2019. május 31.

Beszámolókészítési kötelezettség  

Az üzleti év végi zárást követően a gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles - magyar nyelven - készíteni. A beszámolónak megbízható és valós összképet kell adnia a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről.

Kiegészítő melléklet elkészítése

A törvényben előírtakon túlmenő, további információkat is meg kell adni a beszámoló kiegészítő mellékletében, a számvitelről szóló törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése nem elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, az eredménykimutatásban történő bemutatásához.

A gazdálkodó legfőbb irányító (vezető) szervén, ügyvezető szervén és felügyelő testületén belül a tagok együttes kötelezettsége annak biztosítása, hogy az éves beszámoló, az egyszerűsített éves beszámoló és az összevont (konszolidált) éves beszámoló [ideértve az IFRS-ek szerint elkészített éves beszámolót és összevont (konszolidált) éves beszámolót is], valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállítása és nyilvánosságra hozatala a számviteli törvény előírásainak megfelelően történjen.

A beszámoló formája az éves nettó árbevétel nagyságától, a mérleg főösszegétől, a foglalkoztatottak létszámától, mindezek határértékeitől függ.

Számviteli beszámoló fajtája lehet a fenti kitételek szerint:

Azoknak a vállalkozásoknak ajánljuk Szigma Neo programunkat, akiknek kötelező elkészíteni az éves beszámolójukat, amely mérleg, eredménykimutatás és kiegészítő mellékletből áll. Szoftverünkkel a számviteli változások kapcsán 2023-ban betartandó előírásoknak is meg fog felelni!

A beszámoló célja tehát, hogy valós összképet adjon a cég vagyoni és pénzügyi helyzetéről, vagyonának összetételéről (eszközeiről és forrásairól), a tevékenység eredményéről.
A felhasználók munkájának segítése érdekében a programban szerkeszthető és importálható a főkönyvi kivonat; Társaságadó bevallás és KIVA bevallás – ÁNYK kapcsolattal; eredményfelhasználására vonatkozó határozat és OBR átadás teszi még kényelmesebbé a beszámoló elkészítését.

A Szigma Neo számos egyéb funkcióval rendelkezik, ismerje meg szoftverünket!

Beszámoló minták

Az alábbi éves beszámoló minta alapján az adatok kitöltésével egyszerűen elkészíthetők a 2023-ban is kötelezően beadandó dokumentumok. Töltse le mintadokumentumainkat!

 

Egyszerűsített éves beszámoló A típusú mérleg MINTA 

Egyszerűsített éves beszámoló összköltséges eredménykimutatás MINTA