Cégbeszámoló

40 % KEDVEZMÉNY! REGISZTRÁLJ ÉS SZEREZD MEG A SZIGMA NEO ONLINE BESZÁMOLÓKÉSZÍTŐT MOST SZUPER ÁRON, VALAMINT A MEGRENDELÉS MELLÉ JÁRÓ AJÁNDÉK SZÁMVITELI SZABÁLYZATOKAT! *

*Minden megrendelés mellé elküldjük az aktuális számviteli szabályzatokat ajándékba.

 • Számviteli Politika
 • Pénzkezelési szabályzat
 • Eszközök és források értékelési szabályzata
 • Eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata
 • Önköltségszámítási szabályzat
 • Számlarend
 • Számlatükör

Cégbeszámoló

 Cégbeszámoló formái

A gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, a számviteli törvény szerinti könyvvezetéssel alátámasztott cég beszámolót köteles - magyar nyelven – készíteni és elektronikus úton, OBR-en keresztül közzétenni, letétbe kell helyezni.

A beszámoló formája az éves nettó árbevétel nagyságától (nem az adózott eredmény összegétől!), a mérleg főösszegétől, a foglalkoztatottak létszámától, mindezek határértékeitől függ.

Beszámoló lehet:

Megjegyzés: a számviteli törvény a beszámoló lehetséges formái között nevesíti az egyszerűsített beszámolót is – ez természetesen nem tévesztendő össze az egyszerűsített éves beszámolóval -, ez az egyszeres könyvvitel szabályai szerint elszámolt adatokon alapul. 2003-tól azonban a profitorientált gazdálkodók – vállalkozások – nem vezethetik könyveiket az egyszeres könyvvitel keretei között, így egyszerűsített beszámolót sem készíthetnek. A nonprofit ágazatban maradt fenn e lehetőség, de ott is csak korlátok között.

Egyszeres könyvvitelt vezethet az a szervezet, amely:

 • nem közhasznú
 • a vállalkozási és az alaptevékenységének bevételének együttes összege két egymást követő évben évenként az 50 millió forintot nem haladja meg.

 Fentiek miatt a Szigma Neo programhoz kapcsolódó leírásokban e beszámoló formára nem térünk ki.

A beszámoló eredménykimutatását a számviteli törvény rendelkezései szerint összköltség – vagy forgalmi költség eljárással lehet elkészíteni.

A két változatban a hozamoknál az aktivált saját teljesítményeknél tapasztalható eltérés. A ráfordítások esetében már nehezebb az összehasonlítás, ugyanis az éves összes felmerült és éves összes értékesítési költség kerül figyelembevételre. A kettő között számszerűen a különbség annyi, mint az aktivált saját teljesítmények értéke. Ez ad magyarázatot arra, hogy a két változatban számított üzemi (üzleti) tevékenység eredményének összege megegyezik.

A forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás nettó szemléletű.

Ez azt jelenti, hogy az ebben a formában az adott időszak kibocsátásának hozamait (az értékesítés bevételeit) kell szembe állítani az értékesített termékek és szolgáltatások költségeivel, ráfordításaival (függetlenül attól, hogy az előállítás költségei mely időszakban merültek fel).

Az üzleti évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének és az értékesítés közvetlen költségei, az értékesítés közvetett költségei különbözetének, valamint az egyéb bevételek és az egyéb ráfordítások különbözetének összevont értékeként vezeti le az eredményt, azaz az üzemi (üzleti) eredmény megállapításának módja ezek ismeretében: összes tárgyévi kibocsátás – értékesítés ráfordításai.

Költségnemenkénti bontást tehát nem tartalmaz, mit az összköltség típusú eredménykimutatás.

Ez nagyon jó alapot szolgáltat a vállalkozás jövedelmezőségének elemzéséhez, a vezetői számvitel gyakorlati alkalmazásához, döntések előkészítéséhez.

Az éves beszámoló mérlege kétféle változatban állítható össze:

 • „A” változatú mérleg: két oldalas, az egyik oldalon az eszközöket, a másik oldalon a forrásokat mutatja.
 • „B” változatú mérleg: lépcsőzetes szerkezetű, az első részben az eszközöket, a második részben pedig a forrásokat mutatja.

Mikor szükséges könyvvizsgálói jelentés? 

Ügyeljünk rá, hogy a könyvvizsgálati kötelezettség értékhatára változott! 2022-ben az értékhatár 300 millió forintra emelkedett. Vagyis azon vállalkozások mentesülnek a számviteli törvény szerint előírt kötelező könyvvizsgálat alól, amelyeknek az éves nettó árbevétele átlagosan a megelőző 2 évben nem haladta meg a 300 millió forintot és a foglalkoztatottak száma nem volt több mint 50 fő.

Korábban 200 millió forintos árbevétel felett már kötelezettek voltunk könyvvizsgáló alkalmazására. Az említett könnyítéssel kapcsolatos feltételeket azonban minden esetben tanácsos ellenőrizni a hatályos számviteli törvényben, mert például korábbi jelentős köztartozás esetén már nem érvényesíthető!

Jelen tájékoztató anyag a teljesség igénye nélkül készült és nem tér ki minden üzleti szituációra. Kérjük, a hatályos számviteli törvényt vegye alapul. Jelen segédanyag értelmezéséből fakadó károkért a kiadó nem vállal felelősséget.

Cégbeszámoló keresése

Lekérdezhetjük az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs Szolgálat adatbázisában díjmentesen a szükséges beszámolókat és mérlegeket. Készítsük elő még a lekérdezés megkezdése előtt a lekérdezni kívánt cég pontos, bejegyzett, nevét, cégjegyzék számát és adószámát. Ezek közül legalább egy adatot pontosan adjunk meg a lekérdezéshez az elektronikus űrlap kitöltésekor!

A következő linken indítható az ingyenes cégbeszámoló letöltése: cégbeszámoló keresés

Ingyenes cégbeszámoló minta

Az alábbi minta alapján az adatok kitöltésével egyszerűen elkészíthető az éves cégbeszámoló 2023-ban. Töltse le az elektronikus cégbeszámoló nyomtatványt!

 

Éves beszámoló A típusú mérleg MINTA 

Éves beszámoló összköltséges eredménykimutatás MINTA