Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

40% KEDVEZMÉNY! REGISZTRÁLJ ÉS SZEREZD MEG A SZIGMA NEO ONLINE BESZÁMOLÓKÉSZÍTŐT MOST SZUPER ÁRON, VALAMIINT A MEGRENDELÉS MELLÉ JÁRÓ AJÁNDÉK SZÁMVITELI SZABÁLYZATOKAT! *

*Minden megrendelés mellé elküldjük az aktuális számviteli szabályzatokat ajándékba.

 • Számviteli Politika
 • Pénzkezelési szabályzat
 • Eszközök és források értékelési szabályzata
 • Eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata
 • Önköltségszámítási szabályzat
 • Számlarend
 • Számlatükör

Mikrogazdálkodói egyszerűsített beszámoló

A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozásokra a számviteli törvény mellett egy külön kormányrendelet is vonatkozik.

Amennyiben egy vállalkozás nem kötelezett könyvvizsgálatra, mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót készíthet, ha két egymást követő üzleti évben az alábbi három mutatóérték közül kettő nem haladja meg az alábbi határértékeket:

 • a mérlegfőösszeg a 100 millió forintot,
 • az éves nettó árbevétel 200 millió forintot,
 • a foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma a 10 főt.

Lényeges, hogy ha egy vállalkozás mikrogazdálkodói éves beszámolási kötelezettséget választ, 3 egymást követő évet mikrogazdálkodói éves beszámolóval kell lezárnia, ezután térhet el választásától. Viszont kötelező áttérni más beszámolói formátumra, ha két egymást követő évben az említett határértékeket túllépi.

A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozások mérlege nem tartalmazhat értékelési tartalékot és alapítás átszervezés aktivált értékét. Egyebekben a kormányrendelet számos, az éves - és egyszerűsített éves beszámoló készítésében használható választási lehetőséget kizár, és konkrét, kötelező előírásokat tartalmaz az egyes gazdasági események elszámolására, könyvelésére, értékelésére.

Így például csak a kormányrendelet által előírt számlatükröt alkalmazhatják a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozások.

Ugyanakkor a vállalkozásnak nem kell kiegészítő mellékletet és üzleti jelentést készítenie.

Továbbá számviteli politikát és ehhez kapcsolódó szabályzatokat sem kell készítenie a mikrogazdálkodói egyszerűsített beszámolót választó cégnek.

Ennek előnye – a gyakori jogszabályi változások miatt sűrűn aktualizálni szükséges szabályzatok költségeinek megtakarítása mellett- az is, hogy egy  esetleges adóhatósági ellenőrzéskor ezeket a szabályzatokat az adóhatóság ellenőrizte. Amennyiben a szabályzatoktól eltérő könyvelési megoldásokat talált, büntetést szabott ki a vállalkozásra. Kötelező szabályzatok híján erre nincs lehetősége a hatóságnak.

Nézzünk néhány különbséget a mikrogazdálkodói beszámoló és az éves egyszerűsített éves beszámolási forma között:

 • kötött szabályok vonatkoznak a könyvelésre
 • nincs választási lehetőség a készletek értékelésében
 • minimális a választási lehetőség az immateriális javak, tárgyi eszközök aktiválásának elszámolásában
 • csak a kis értékű tárgyi eszközök esetében van választási lehetőség az értékcsökkenés elszámolásában
 • csak legalább három évet érintő számlák esetében van lehetőség azok árbevétel és költség hatását évekre bontani
 • a vevői tartozásokat nem vevőnként, hanem számlánként és lejár esedékességük időtartama alapján kötelezően értékelni kell

Kinek ajánljuk a mikrogazdálkodói beszámoló készítését?

Érdemes számba venni azokat az egyszerűsítéseket és kötelezően alkalmazandó előírásokat, amelyeket a beszámoló választása kötelezően előír, és megnézni, hogy ez az adott vállalkozást mennyiben érintette volna az előző (a mikrogazdálkodói egyszerűsített beszámoló választását megelőző) években.

Vagyis a kérdés az, hogy a mikrogazdálkodói beszámoló választásával együtt járó szabályok okoznak-e valamilyen hátrányt a beszámoló készítésekor, lerontják-e a beszámolót.

Ezek a szempontok elsősorban azoknak a vállalkozásoknak fontosak, amelyek támogatási vagy hitelkérelem benyújtására készülnek az elkövetkezendő három évben.

Ugyanakkor azok a cégeknek, amelyeknél a könyvelésre vonatkozó, kötelezően előírt keretek a beszámoló készítésekor az előző években sem jártak volna hátrányokkal (és nem készülnek támogatás vagy hitel felvételére sem), érdemes megfontolniuk az áttérést e beszámoló formára. 

Ehhez annyit kell tenniük, hogy a számviteli politikát és a hozzá kapcsolódó szabályzatokat egy ügyvezetői határozattal hatályon kívül helyezik, és döntést hoznak arról, valamely üzleti év január 1-étől a mikrogazdálkodói beszámolót kívánja a társaság alkalmazni. (Az adóhatósághoz erről nem kell bejelentést tenni. )

A Szigma Neo programban elkészíthető a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló részét képező mérleg és eredménykimutatás a kormányrendelet szerinti formában.

 

Mikrogazdálkodói egyszerűsített beszámoló mérleg MINTA  

Mikrogazdálkodói egyszerűsített eredménykimutatás MINTA