Kiegészítő melléklet

40 % KEDVEZMÉNY! REGISZTRÁLJ ÉS SZEREZD MEG A SZIGMA NEO ONLINE BESZÁMOLÓKÉSZÍTŐT MOST SZUPER ÁRON, VALAMIINT A MEGRENDELÉS MELLÉ JÁRÓ AJÁNDÉK SZÁMVITELI SZABÁLYZATOKAT! *

 *Minden megrendelés mellé elküldjük az aktuális számviteli szabályzatokat ajándékba.

 • Számviteli Politika
 • Pénzkezelési szabályzat
 • Eszközök és források értékelési szabályzata
 • Eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata
 • Önköltségszámítási szabályzat
 • Számlarend
 • Számlatükör

Kiegészítő melléklet

 

Kiegészítő melléklet tartalma 

A számviteli törvény a kiegészítő melléklet tartalmára vonatkozóan rögzít tételes előírásokat is, de jellemzően a követelmények megfogalmazásával ad útmutatást a kérdésben. A törvényi előírások követelte információkon túl, a kiegészítő melléklet további tartalmát a vállalkozás maga választja meg.

Ennek során a legfontosabb szempont az, hogy a kiegészítő melléklet olyan ismereteket adjon a beszámoló (a mérleg és az eredménykimutatás) adatain túlmenően, hogy ily módon az éves beszámoló egésze megbízható és valós képet mutasson. 

Nézzük gyakorlatban, hogy miről érdemes és miről „kell” írni ebben a dokumentumban

 • A jogszabály felhívja a figyelmet, hogy minden olyan tételt be kell mutatnunk, és indokolnunk kell, amihez az éves beszámoló összeállításánál és az eredménykimutatás készítésekor valamilyen okból ott nem tudtuk feltűntetni az előző év adatát, vagyis az adatok nem hasonlíthatók össze.
 • A jelentés készítésekor gondolnunk kell minden olyan eszközre és kötelezettségre is, ami a mérlegünk több tételénél is elhelyeztünk vagy az üzleti év váltásakor ezek minősítése megváltozott. Ezen tételekre vonatkozó megoldásunkat számszerűsítve be kell mutatnunk, ügyelve arra, hogy az összetartozás visszakövethető és az összehasonlíthatóság biztosítva legyen.
 • Amennyiben az előző üzleti évre más változatban készítettünk mérleget, akkor a mellékletben az áttérést indokolnunk kell.
 • Lehetőséget biztosít a számviteli törvény a mérlegbeszámoló 1. számú mellékletében szereplő tételek tagolására, vagyis újabb tételeket is szerepeltethetünk benne vagy éppen összevonhatunk tételeket. Ha ilyen extra tagolást vagy összevonást alkalmazunk, akkor térjünk ki ezen tételek bemutatására, indoklására a kiegészítő mellékletben.
 • A kezelésbe vett eszközöket a mérlegtételeknek megfelelő bontásban külön – külön be kell mutatnunk. Ez különösen fontos a vagyonkezelők esetében! A törvényi rendelkezés vagy meghatalmazás útján kezelésbe vett eszközökre is gondoljunk!
 • Térjünk ki a céltartalékra: jogcím szerinti bontásban annak felhasználására is. Indokoljuk, amennyiben az előző üzleti évhez képest a céltartalékunk jelentősen eltér.
  A hosszú lejáratú kötelezettségek egy üzleti éven belül várható törlesztéseit is részletezzük.
 • Tartalmaznia kell, ha negatív üzleti vagy cégértéket több mint 5 év alatt fogjuk leírni.
 • A halasztott bevételeket, melyeket szintén több mint 5 év alatt szüntetünk meg, szintén indokoljuk.
 • Be kell mutatni a mérlegkészítéskor alkalmazott értékelési szabályrendszert. Ügyeljünk rá, hogy azonos értékelési elveket alkalmazzunk a mérlegkészítésnél. Amennyiben tartós változás következik be, aminek hatására az értékelési elvünket változtatni kell, akkor a változtatást okozó tényezőket mutassuk be és részletezzük!
 • Immateriális javak terven felüli értékcsökkenését indokoljuk meg és mutassuk be az eredményre gyakorolt hatást is.
 • Értékhelyesbítések! Ismertessük a piaci értékelés módszereit, ha bármilyen: befektetés, tenyészállat, jármű, felszerelés, berendezés, gép, ingatlan, szellemi termék értékét helyesbítenünk kell. Szerepeltessük ezek nyitó értékét, a növekedés vagy csökkenés értékét és a záró értéket is.
 • Mutassuk be a tevékenységünkre specifikus információkat, melyeket más jogszabályok írnak elő.
 • A számviteli politika összeállításakor meg kell határoznunk a kivételesen nagy bevételeket, költségeket, ráfordításokat, vagy melyek előfordulása kivételes. Ezeket itt mutassuk be és részletezzük.
 • Formai követelmények terén pedig ne feledkezzünk meg róla, hogy ez is hivatalos dokumentum, tehát a hely, keletkezés időpontját tűntessük fel, majd az elkészített dokumentumot a gazdasági társaság képviseletére jogosult személy írja alá. Fontos, hogy csatoljuk a dokumentumunkhoz a cash-flow kimutatás dokumentumunkat is, mely kötelező melléklete az éves beszámolónak!

Jelen tájékoztató anyag a teljesség igénye nélkül készült és nem tér ki minden üzleti szituációra. Kérjük, a hatályos számviteli törvényt vegye alapul. Jelen segédanyag értelmezéséből fakadó károkért a kiadó nem vállal felelősséget.