Mérleg Kisokos

REGISZTRÁLJON ITT, ÉS SZEREZZE MEG INGYENESEN A MÉRLEG KISOKOST!

Mérleg Kisokos - Beszámolókészítés

Figyeljünk erre is - a beszámolók gyakori hibái

Sinka Júlia
Okleveles adószakértő, adótanácsadó, közgazdász, mérlegképes könyvelő

A számvitelről szóló, 2000. évi C. törvény (Szt.) minden gazdálkodó számára előírja, hogy az üzleti év könyveinek zárását követően a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót állítson össze (helyezze letétbe) a gazdasági szereplők tájékoztatása céljából. A számviteli törvény rendelkezéseinek megfelelő, folyamatos könyvvezetés, valamint egy mindenre kiterjedő zárlati folyamat az alapja annak, hogy a vállalat beszámolója biztosítsa a megbízható és valós összkép kialakítását a beszámolót felhasználók számára.

Bár a könyvelők mindent megtesznek, hogy munkájukat pontosan és a számviteli törvény előírásainak megfelelően végezzék, mégis, még a leggyakorlottabbakkal is előfordulhat – különösen a mérlegkészítés feladatokkal zsúfolt időszakában-, hogy hibáznak.

Az alábbiakban a beszámoló összeállításakor előforduló, leggyakoribb hibákra szeretnénk felhívni az érdeklődők figyelmét. 

Tartalomjegyzék:

Vagyonelemek besorolása és értékelése a mérlegben

 • Immateriális javak
 • Átsorolás a készletek körébe
 • Tárgyi eszközök
 • Kis értékű tárgyi eszközök azonnali költségelszámolása
 • A felújítások és karbantartások összekeverése
 • Befektetett pénzügyi eszközök
 • Készletek és leltár
 • Követelések
 • Értékvesztés
 • Az adós ellen vezetett végrehajtás során felmerülő behajthatatlanság
 • Egyezségi megállapodás keretében elengedett követelés
 • Behajthatatlanság felszámolói igazolás alapján
 • Behajthatatlanság vagyonfelosztási javaslat alapján
 • Eredménytelenség vagy a gazdaságosság hiánya miatti behajthatatlanság
 • Értékpapírok
 • Saját üzletrész
 • Pénzeszközök
 • Negatív bankszámlaegyenleg kezelése
 • Saját tőke
 • Céltartalékok
 • Kötelezettségek
 • Időbeli elhatárolások
 • Támogatások és időbeli elhatárolások

A leltáreltérésekkel összefüggő elszámolások

Leltári többlet

Leltárhiány

 • Észszerű gazdálkodás elve
 • Leltárhiány és áfa

Mit kell tudni a kiegészítő mellékletről és a beszámoló adatainak elemzéséről?

 • A beszámoló értékelése aránymutatókkal
 • Az eredménykimutatás adatainak elemzése
 • A kiegészítő melléklet kötelező elemei
 • A kiegészítő mellékletre vonatkozó előírások
 • Mérlegre vonatkozó, a kiegészítő mellékletet érintő rendelkezések
 • Tárgyi eszközökre vonatkozó előírás
 • Befektetett pénzügyi eszközökre vonatkozó előírás
 • Saját tőkét érintő előírás
 • Céltartalékot érintő előírás
 • Kötelezettségeket érintő előírás
 • Hosszú távú kötelezettségek kezelése
 • Kapcsolt vállalkozások kezelése
 • Elhatárolások kezelése
 • Eredménykimutatás kezelése 
 • Árbevétel, egyéb bevétel kezelése
 • Bérek kezelése
 • Értékvesztésről közölt információk
 • Környezetvédelem
 • Tisztségviselők bemutatása 
 •  Amit a mutató jelez