Egyszerűsített éves beszámoló

40% KEDVEZMÉNY! REGISZTRÁLJ ÉS SZEREZD MEG A SZIGMA NEO ONLINE BESZÁMOLÓKÉSZÍTŐT MOST SZUPER ÁRON, VALAMINT A MEGRENDELÉS MELLÉ JÁRÓ AJÁNDÉK SZÁMVITELI SZABÁLYZATOKAT! *

*Minden megrendelés mellé elküldjük az aktuális számviteli szabályzatokat ajándékba.

  • Számviteli Politika
  • Pénzkezelési szabályzat
  • Eszközök és források értékelési szabályzata
  • Eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata
  • Önköltségszámítási szabályzat
  • Számlarend
  • Számlatükör

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett az a kettős könyvvitelt vezető gazdasági vállalkozás, akinek az éves árbevétele, a mérlegfőösszege, a létszám adata meghatározott határértéket nem ér el.

Készítésének feltételei

A kettős könyvvitelt vezető vállalkozó akkor készíthet egyszerűsített éves beszámolót, ha két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő, a nagyságot jelző három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket:

Egyszerűbb elkészíteni, de miben is egyszerűbb a felépítése?

Ennek a formátumnak a mérlege és eredménykimutatása tömörebben tartalmazza a vállalkozás számviteli adatait, mint éves beszámoló mérlegének és eredménykimutatásának a sorai.

Ez azt jelenti, hogy – szemben az adatoknak az éves beszámoló  szerinti tagolásával - , csak az abc betűivel (például A. Befektetett eszközök) és a római számokkal (pl. I. Immateriális javak) jelölt sorokat kell tartalmaznia a kimutatásnak. Az ehhez képest részletező (arab számokkal megkülönböztetett) sorokat (mint az előbbi példaként hozott immateriális javak körében az 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke) nem kell megadni az egyszerűsített beszámolóban.

Lényeges, hogy az a gazdálkodó, amely a számviteli törvény vonatkozó előírásai szerint ilyen beszámolót készíthet, önkéntes döntése alapján választhatja az éves beszámoló készítését, azaz az egyszerűbb helyett az összetettebbet. Fordítva azonban ez nem lehetséges, azaz az éves beszámoló készítésére kötelezett gazdálkodónak választási joga e kérdésben nincs.

Mit jelent ez? Érdemes észben tartanunk a számviteli törvény szerinti hatértékeit és ha lehetőségünk van rá, akkor választhatjuk az egyszerűbb formát. Sokan erre nem figyelve automatikusan a sokkal összetettebb formátumot választják automatikusan. Nézzük át tehát, hogy megfelelünk-e a kritériumoknak, és ha igen válasszuk ezt, ne okozzunk magunknak plusz munkát feleslegesen.

Mikor válasszuk mégis az összetettebb éves beszámolót?

Azon vállalkozásoknak, amelyeknek gazdasági érdeke – vagy tulajdonosainak információs igénye- a számviteli adatok mélyebb elemzését kívánja meg, célszerű az éves beszámolói formát választaniuk abban az esetben is, ha egyébként törvényi kötelezettségük erre nem lenne.  A külföldi vagy külföldi érdekeltségekkel is bíró tulajdonosi kör esetében- de az innovatív és finanszírozási forrásaikba  gyakran pályázati forrásokat, külső befektetőket is bevonó  startupoknál is - gyakori, hogy az egyszerűsített beszámolóval, illetve az azt alátámasztó, adott esetben a számlák alszámlákra bontását nem, vagy szűkebben alkalmazó számlarend mellett időigényes kigyűjtést vagy analitikus nyilvántartások bővebb vezetését követelő információkra is igényt tartanak.  Ilyen esetekben célszerű az éves beszámolói forma önkéntes választása és az ezt alátámasztó, részletes számlarend kidolgozása, amely biztosítja a vezetői számviteli rendszer, illetve a menedzsment számára lényeges adatokat.   

Szigma Neo programban elkészíthető többek között az egyszerűsített beszámoló részét képező „A” és „B” típusú mérleg és „összköltség eljárású” és „forgalmi költség eljárású” eredménykimutatás valamint a kiegészítő melléklet is.

A Szigma Neo számos egyéb funkcióval rendelkezik, ismerje meg szoftverünket!

Beszámoló minták

Az alábbi minta alapján az adatok kitöltésével egyszerűen elkészíthetők a 2023-ben is kötelezően beadandó dokumentumok. Töltse le mintadokumentumainkat!

 

Egyszerűsített éves beszámoló A típusú mérleg MINTA

Egyszerűsített éves beszámoló összköltséges eredménykimutatás MINTA