Számviteli mérleg

40% KEDVEZMÉNY! REGISZTRÁLJ ÉS SZEREZD MEG A SZIGMA NEO ONLINE BESZÁMOLÓKÉSZÍTŐT MOST SZUPER ÁRON, VALAMINT A MEGRENDELÉS MELLÉ JÁRÓ AJÁNDÉK 2023-as SZÁMVITELI SZABÁLYZATOKAT! *

*Minden megrendelés mellé elküldjük az aktuális számviteli szabályzatokat ajándékba.

 • Számviteli Politika
 • Pénzkezelési szabályzat
 • Eszközök és források értékelési szabályzata
 • Eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata
 • Önköltségszámítási szabályzat
 • Számlarend
 • Számlatükör

Mérlegbeszámoló

 Mérlegbeszámoló formái

A számviteli törvény szerinti beszámolót sokan mérlegbeszámolónak is nevezik, elsősorban az idegen nyelvű beszámolók magyarosításából. Tudni kell azonban, hogy az évi mérlegbeszámoló alatt is azt a három vagy négy dokumentumból álló beszámolót kell érteni, amit a számviteli törvény szerinti formában a gazdálkodónak a működéséről, vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően el kell készíteni.

 

A számviteli törvény szerint - bizonyos, e törvény által meghatározott feltételek mellett – többféle formában is elkészíthető a beszámoló:

Éves beszámoló

 Minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozó választhatja ezt a formát.

Kötelező azonban ez a forma akkor, ha a tárgyévet megelőző két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján, a  három mutatóérték közül bármelyik kettő meghaladja az alább felsorolt határértékeket (bármely két kombináció elfogadott):

 • a mérlegfőösszeg az 1200 millió forintot,
 • az éves nettó árbevétel a 2400 millió forintot,
 • az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma több mint 50 fő.

Éves beszámoló részei:

 • a) Mérleg: a vagyont megjelenési forma, és származás-, eredet- szerint csoportosítja adott időpontra vonatkozóan, 1000 Ft-ban összevontan összesítve.
 • b) Eredménykimutatás: egy adott időszakra vonatkozóan, tartalmazza a vállalkozás hozamait (bevételeit és az aktivált saját teljesítmények értékét), ráfordításokat, valamint a szervezetnél maradó adózott, mérleg szerinti eredményt.
 • c) Kiegészítő melléklet: számszerű adatokat és szöveges magyarázatokat tartalmaz, a vállalkozó vagyoni, pénzügyi helyzetének, működése eredményének bemutatásához. Melléklete a cash-flow kimutatás.

Üzleti jelentés nem része – azaz nem kell letétbe helyezni a beszámolóval együtt-, de kötelező elkészíteni.

Egyszerűsített éves beszámoló

E beszámolási formát alkalmazhatja a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó, ha két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján, az említett három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg a fentebb felsorolt határértéket.

Egyszerűsített éves beszámoló részei:

Összevont (konszolidált) éves beszámoló

Konszolidált beszámolót köteles készíteni (saját beszámolója mellett) az a vállalkozás, amely egy vagy több vállalkozóhoz fűződő viszonyában anyavállalatnak minősül.

Összevont (konszolidált) éves beszámoló részei:

 • a) Összevont (konszolidált) mérleg
 • b) Összevont (konszolidált) eredménykimutatás
 • c) Összevont (konszolidált) kiegészítő melléklet

Az anyavállalatnak nem kell az üzleti évről összevont (konszolidált) éves beszámolót készítenie, ha az üzleti évet megelőző két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket:

 • a mérlegfőösszeg a 6000 millió forintot,
 • az éves nettó árbevétel a 12000 millió forintot,
 • az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 250 főt.

Jelen tájékoztató anyag a teljesség igénye nélkül készült és nem tér ki minden üzleti szituációra. Kérjük, a hatályos számviteli törvényt vegye alapul. Jelen segédanyag értelmezéséből fakadó károkért a kiadó nem vállal felelősséget.

Mérlegbeszámoló lekérdezése 

Az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat adatbázisában díjmentesen lekérdezhetjük a szükséges beszámolókat és mérlegeket. A mérlegbeszámoló keresés indítása előtt készítsük elő a lekérdezni kívánt cég pontos, bejegyzett, nevét, cégjegyzék számát és adószámát. Ezek közül legalább az egyik adatot meg kell adnunk a letöltéshez.

A következő linken indítható az ingyenes mérlegbeszámoló letöltése is: mérlegbeszámoló keresés

 Ingyenes mérlegbeszámoló  minta

Az alábbi minta alapján az adatok kitöltésével egyszerűen elkészíthető az éves cégbeszámoló 2023-ban. Töltse le az elektronikus cégbeszámoló nyomtatványt!

Éves beszámoló A típusú Mérleg MINTA  

Éves beszámoló összköltséges eredménykimutatás MINTA